یک شهروند کورد بوکانی بازداشت شد.

بازداشت شهروندان کورد در شرق کوردستان ادامه دارد.
روز شنبه ۱۵اسفند ماه سال ۱۳۹۴ یک شهروند کورد بوکانی از سوی اداره اطلاعات این شهر بازداشت وبه مکان نامعلولمی انتقال داده شد.
به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، یک  به نام شهروند کورد «سالار رحمان پناه» فرزند «محمد صالح »صبح روز شنبه ۱۵ اسفند از سوی نیروهای امنیتی بازداشت وبه مکان نامعلومی انتقال داده شد.

گفته شده است: خانواده این شهروند بار‌ها برای اطلاع از وضعیت فرزندشان به دادگاه و واداره اطلاعات مراجعه نموده‌اند ولی از وضعیت فرزندشان هیچگونه اطلاعی به آن‌ها داده نشده است.

شایان ذکر است بازداشت شهروندان کورد بدون تفهیم اتهام صورت می‌گیرد واز وضعیت بازداشتی‌ها هیچگونه خبری از سوی مراجع قضایی یا امنیتی به خانواده‌ها داده نمی‌شود.

با توجه به گزارش جمعیت حقوق بشرکوردستان در ماه گذشته قریب به ۹۰ نفر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند که از وضعیت بیشتر آن‌ها خبری در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
06/03/2016