یورش علیه معترضان شهر “سنه” در شرق کوردستان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به تجمع اعتراضی شهروندان “سنه” در شرق کوردستان یورش بردند و حداقل ۵ نفر از آنها را دستگیر کردند.

منابع داخلی در شهر سنه گفته اند که حین انجام تجمع دیروز عصر این شهر، نیروهای امنیتی دولت ایران به معترضان یورش برده و پس از ضرب وشتم مردم، تعدادی از آنها را بازداشت کردند.
همزمان نیروهای مسلح دولتی نیز با هلیکوپتر در آسمان شهر سنه ظاهر شده تا اجازه گسترش اعتراضات داده نشود.
تجمع اعتراضی شهروندان سنه جهت حمایت و همصدایی با نارضایتی ملت کورد در شهرهای دیگر کوردستان برگزار شد و قتل کولبران شهر “بانه” که توسط دولت ایران صورت گرفته است، محکوم گردید.
لازم به گفتن است که نارضایتی مردم شهرستان بانه در خصوص قتل کولبران، بخشی از مناطق و شهرهای دیگر کوردستان از جمله سقز و مریوان را در برگرفت و دیروز عصر همشهریان شهر سنه نیز به حمایت از این حرکت اعتراضی برخاستند و وظیفه انسانی خود را به انجام رساندند.
لازم به یادآوریست که جمهوری اسلامی ایران روزانه و به شیوه های کاملا غیر انسانی کولبران و کاسبکاران کورد را به قتل میرساند و زندگی را از آنها سلب میکند.

جمعیت حقوق بشر کوردستــــــان