تخريب شهر سور ئامد توسط دولت تركيه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشركوردستان و به نقل از خبرگزارى روز نيوز ، ديروز بعد از مقاومت مردم محله “على پاشا” سور ئامد براى جلوگيرى از تخريب منازل مسكوني شان ، امروز هفتم آگوست سال ٢٠١٧ نيروهاى ويژه پليس با يورش به اين محله ، ساكنين انرا بازداشت و با بلدوزر شروع به تخريب منازل مسكونى شهروندان كردند. به نقل از گزارش ، ابن نيروهاى ويژه براى جلوگيرى از انتشار اين خبر ، تمام روزنامه نگاران و اصحاب رسانه را از اين منطقه دور كردند.

با توجه به اينكه ، چند ماه پيش امنستى انتراناشنال از تخريب اثار تاريخى محله هاى “لاله بي ” و علي پاشا سورى ئامد به جامعه بين المللي هشدار داده بود ، ولى دولت تركيه به اين هشدارها هيچ توجهى نكرده و با تحت فشارقراردادن و خشونت بر شهروندان دست به تخريب و ويرانكارى اين مناطق زده است.

لازم به ذكر است كه ، دولت تركيه همزمان با دولت اسلامى ايران با يك برنامه ريزى مشترك ضد ملت كورد برخورد ميكنند با وجود كشتار مردم عادى و بي دفاع و اتش زدن جنگلها و مراتع ، همچنين با از بين بردن اثار تاريخى يك ملت مى خواهند جنگ نكرده هزاران ساله خود را تغيير جغرافياى كوردستان كه به عنوان سرچشمه تمدن شناخته شده پاك كنند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان