اعتراض به كشتن كولبران درشهر بانه و اعتصابات و همصدايى مردم شرق كردستان

طبق خبرهای رسیدە بە جمعيت حقوق بشر كردستان و در جريان اعتراضات خيابانى مردم شهر بانه و تعطيلى بازار، مردم شهرهاى ديگر شرق كردستان ، بيانيه هايى در پشتيبانى از اين اعتراضات براى توقف كشتن كولبران صادر نموده اند.

از اين ميان مردم مريوان و سقز و سردشت، امروز با تعطيلى مغازه ها، همصدايى خود را اعلام نمودند. فعالين مدنى سنه و كرمانشاه و شهرهاى ديگر شرق كردستان، نيزمردم را دعوت به تجمع درروز پنجشنبه ساعت ١٠ صبح نموده اند. مردم ليلاخ، سازمانهاى مدنى و فعالان دهگلان نيز با صدور بيانيه اى به تاريخ ١٥ شهريور، كشتن كولبران كورد از طرف نيروى انتظامى و پاسگهاى هنگ مرزى را محكوم نموده اند.

لازم به ذكر است فضاى شهرهاى شرق كردستان امنيتى و مملو از نيروهاى نظامى شده و اختلال در شبكه هاى اينترنتى ايجاد شده است. در اين راستا تعدادى از فعالين اينترنتى نيز كه ٥ نفر ميباشند، دستگير شده اند كه نام سه تن از آنها در منابع غير رسمى اينچنين ذكر شده: آرمان فرجى، شجاع حسينپور، آرام خاكى. همچنين در درگيريهاى ديروز شهر بانه ١٠ نفر مجروح و ١٥ نفر دستگير شده اند كه نام سه نفر از دستگيرشدگان بنقل از منابع غيررسمى : كوردو حسينپور، جلال ساوان و احمد شفيعى اعلام شده است.

اين اعتراضات گسترده در پى خواست مردم براى توقف كشتن كولبرانى است كه ازناچارى و بيكارى به اين كار سنگين و غير انسانى روى آورده اند. بنا به آمارهاى رسيده به جمعيت حقوق بشر كردستان در سال ٩٥ تعداد ٤٧ كولبر با شليك مستقيم كشته شده اند و در دو ماهه’ اخيرنيز ٣٣ كولبر كشته و زخمى شده اند. در اين ميان حيدر فرجى ٢١ ساله و وحيد دولتخواه با ١٧ سال سن از جوانترين كشته شدگان اخير ميباشند.

جمعيت حقوق بشر كردستان