خودسوزى يك زن كورد در شهـرستان “جوانرود” شرق كوردستان

بر طبق خبرى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده است، در تاريخ ۱۳ شهریورماه ۱۳۹۶، يك زن اهـل جوانرود به دليل سوختگى ناشى از خودسوزى چند روز گذشته جان سپرد.

در ادامه خبر آمده است كه “گلاويژ ويسى” اهـل جوانرود و ساكن روانسر بوده است كه متأهـل و داراى دو فرزند مى باشد. نامبرده به دليل وجود اختلافات خانوادگى اقدام به خودسوزى نموده است.

لازم به ذكر است كه به علت گسترش پيامدهـاى رسانه هـاى گروهـى (اينترنت، ماهـواره) ميزان اگاهـى در ميان اقشار مختلف جامعه و به ويژه زنان در امور مربوط به پايمال شدن حقوقشان (تبعيض و بى عدالتى)رشد نموده است.

اين فاكتورهـا به نوبه خود عوامل عمده اى هـستند كه در ايران بصورت كلی و در شهـرهـاى كوردستان به طور خاص نقش تعيين كننده اى در سوق دادن افراد به خودكشى و در بدترين شكل ان خودسوزى مى باشد. لازم به یادآوریست که آمار خودکشیها در شرق کوردستان از ابتدای امسال تاکنون شامل ۲۰ زن و ۲۱ مرد بوده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان