جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

یک کولبر دیگر کورد کشته شد

بنابر اخبار رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان نیروهای مرزی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران کولبر کورد دیگری را در شرق کوردستان بە قتل رسانده اند. این کولبر کورد در مرز مریوان  با اقلیم جنوب کوردستان طی شلیک مستقیم  نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران به قتل رسید.

کولبر کشته شدە با نام «مادح پرتوی» اهل روستای «کانی‌میران» در مرز «باشماق» شهرستان مریوان با جنوب کردستان, بر اثر شلیک مستقیم کشتە شدە است

مادح پرتوی» بە دلیل بیکاری و نبود فرصت شغلی مجبور بە کولبری کە شغلی کاذب و پرخطر است  شده بود  . وی در مرز باشماق با فروش «گازوئیل»  امرار معاش می کرده است.

سالانه دهها کولبر کورد با شلیک مستقیم نیروهای  نظامی سپاه پاسداران مرزی حکومت ایران کشته می‌شوند, این در حالی است که بیکاری در شرق کوردستان به شکلی تصاعدی در حال افزایش است و حکومت ایران هیچ برنامه‌ای برای ایجاد فرصت های شغلی و رفع مشکل بیکاری در این بخش از کوردستان انجام نمی دهد و خود این حکومت به شکلی سیستماتیک به افزایش بیکاری در این بخش دامن میزند. این تبعیض به شکلی انجام شده است که تنها منبع درآمد بعضی افراد در شرق کوردستان شغل خطرناک کولبری و کاسبکاری شده است.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20160306

 

Related posts

احضار مجدد اسکندر لطفی عضو انجمن صنفی معلمان کوردستان به دادگاه

انتقال دو شهروند بازداشتی اهل مریوان از بازداشت گاه به زندان

انتقال دو فعال مدنی به زندان و آزادی مصطفی ایلخانی زاده