بازداشت شهروندان کورد توسط نیروهای وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، نیروهای وزارت اطلاعات تعدادی از شهروندان روستای “قوری قلعە” از توابع شهرستان روانسر در شرق کوردستان را بە اتهاماتی از جمله همکاری با نیروهای سلفی، پخش نوار و سی دی و تبلیغ در سطح شهر “سنه” بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کرده اند.
طبق خبرهای بدست آمده، اسامی تعدادی از آنها که محرز شده است بدین شرح است: “اسعد صیادی” فرزند حسین، “مسلم نادری” فرزند منصور، “بهنام بهرامی”فرزند محمد سعید، “یعقوب باباخانی” فرزند محمود و “امید فیضی” فرزند امیر لازم به گفتن است که در همین چارچوب، وزارت اطلاعات افراد دیگری را نیز مورد بازرسی قرار دادە و گوشی و وسایل شخصی آنها را ضبط و ثبت نمودە و از آنها خواسته شده که جهت پاره ای توضیحات، خود را به اداره اطلاعات معرفی کنند.
“برهان باویسی” ، “کمال باویسی” و “امجد کریمی” افرادی هستند که از سوی اداره اطلاعات مورد تحقیق قرار گرفته اند و این درحالیست که نامبردگان خود از اعضای رسمی بسیج و سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران میباشند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان