تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازهم قربانی گرفت

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، سه شنبه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۶ شمسی ۲ شهروند کورد در مسیر جوانرود_روانسر در شرق کوردستان مورد هدف تیراندازی نیروهای امنیتی قرار گرفتند و بشدت زخمی شدند.

“محمد مهدوی” و “زمناکو مهدوی” ۱۰ ساله اهل شهرستان “جوانرود” که نسبت پدر و فرزندی دارند در حالیکه در مسیر ذکر شده در حال تردد بودند از سوی نیروهای امنیتی به بهانه اینکه حامل بار قاچاق هستند مورد هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفتند و هردو نفر آنها زخمی شدند و این در حالیست که طبق خبرهای دریافتی از منابع محلی, آنها هیچگونه بار قاچاقی بهمراه نداشته و بدون دلیل مورد هدف قرار گرفته اند.

لازم به گفتن است که نیروهای مسلح وابسته به جمهوری اسلامی ایران روزانه و بصورت مداوم و به بهانه های واهی شهروندان کورد را در مناطق مختلف شرق کوردستان به قتل رسانده و یا زخمی میکنند. جای تامل است که طبق آمارهای موجود تا اواخر ماه جولای ۲۰۱۷، تعداد ۱۴ کولبر به قتل رسیده و ۲۹ کولبر نیز زخمی شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان