گردهـمايى اعتراضى و حمايتى از ” مصلح حسينى” در مقابل شهـردارى سنه از شرق كوردستان

بنا به خبر دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٣٩٦/٠٦/٠٨خورشيدى، مردم سنه در اعتراض به قتل عمدى “مصلح حسينى” و به فراخوان انجمن صنفى كارگران و استاد كاران ساختمانى شهـرستان مريوان و سرواباد در شرق كوردستان، در مقابل شهـردارى سنه شركت نمودند.

مصلح حسينى كارگرى كه جان خود را در اثر به اتش كشيده شدن محل كار خود، توسط مأموران شهـردارى سنه، از دست داد، و در هـمان حال كارگر ديگرى دچار ٧٠٪‏ سوختگى شده كه اكنون در بيمارستان بسترى است.

ادامه خبر حاكى از ان است كه تعداد ٧ نفر از مأمورين اجرائيات شهـردارى سنندج به عنوان مظنونان اين واقعه، اكنون در بازداشت بسر مى برند. واقعيت اين است كه اتش زدن و تخريب نمودن منزل مسكونى و در حال ساخت و ساز بدون مجوز شهـردارى قشر كم درامد و فقير شهـر سنه، به دستور مقامات و مسئولين شهـردارى سنه صورت مى گيرد، كه اين بار هـم قربانى گرفت.

جمعيت حقوق بشر كوردستان