ابهام از سرنوشت يك كولبر كورد

 طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، با گذشت بيش از ٢ ماه ، وضعيت يك كولبر به نام ” خالق خاله ” اهل شهر سردشت ازشرق كوردستان در هاله اى از ابهام است و ارگانهاى نظامى حكومت جمهورى اسلامى ايران و مراجع قضائي و اقليم كوردستان به خانواده نامبرده إظهار بي اطلاعى و حاضر به پاسخگويي نيستند.
به نقل از گزارش ، نامبرده در تاريخ ٢٤ خرداد ماه ١٣٩٦ شمسي بهمراه چندين كولبر ديگر مورد حمله نيروهاى هنگ مرزى شهر سردشت قرار ميگيرد و در همان روز يك كولبر ديگر كورد به نام “سيروان عزيزى ” به دست نيروهاى انتظامى كشته شد. لآزم به ذكر است ، حكومت جمهورى اسلامى ايران در طول اين سالها توسط نيروهاى نظامى سپاه پاسداران و نيروهاى انتظامى ،كولبران و كاسبكاران را در داخل شرق كوردستان به شليك مستقيم مورد هدف قرار داده و موجب كشتن و يا زخمي شدن كولبران شده اند .
با بستن راههاى اصلي و هموار كولبران مجبور ميشوند راه 1 ساعته را با 5 ساعت از مناطق و ارتفاعات سعب العبور با بارهاى سنگين را در پيش گيرند و خطر طبيعت و سقوط بهمن و افتادن در رودخانه هاى و پرتگاهها انها را تهديد ميكند، اين مواردى كه بحث شد بصورت اشكار و به عمد توسط نيروهاى مختلف جمهورى اسلامى ايران اجرا ميشود.
جمعيت حقوق بشر كوردستان