زخمى شدن يك كاسبكار در شهر بانه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز دوم شهريور ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، يك كاسبكار به نام ” نژاد محمدى ” اهل روستاى ” كيله” از توابع شهر بانه در شرق كوردستان توسط نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران به شدت زخمى شد.
به نقل از گزارش , به نامبرده ٤ گلوله اصابت كرده و به علت شدت جراحات به بيمارستان شهر سنه منتقل شده است.

لازم به ذكر است كه ، از آغاز روى كار آمدن حكومت جمهورى اسلامى ايران ، مداوم و روزانه مردم عادى و كاسبكاران را مورد هدف گلوله قرار داده و مجوز كشتن مردم اين مناطق توسط مسئولين عالى رتبه نظام اسلامى صادر و حتى رهبر جمهورى اسلامى ايران در يك سخنرانى دستور “آتش به اختيار” داده و جان و مال كاسبكاران در زير بيرحمانه ترين كشتار و نابودى قرار گرفته و اين تنها يك شيوه از اسيميلاسيون مردم كردستان است.
و همچنين فقر ، بيكارى ونبود كارخانه هاى توليدى و كمپانى ، و به غارت بردن معادن و آبهاى كوردستان و اتش زدن جنگلها ، مراتع قسمتى از يك پديده غير انسانى و ويرانگر است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان