خودکشی دو شهروند اهل”جوانرو” در شرق کوردستان

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، در مورخه ۲۸ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، ۲ شهروند اهل شهرستان “جوانرو” در شرق کوردستان اقدام به خودکشی کرده و جانشان را از دست دادند.

“پروانه عظیمی” و “اسعد محمد مرادی” هویت احراز شده این دو نفر میباشد که طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، به دلیل اختلافات خانودگی اقدام به خودکشی از طریق حلق آویز کردن نموده و در نتیجه جانشان را از دست داده اند.
لازم به ذکر است که آمار خودکشیها در شرق کوردستان از ابتدای امسال تاکنون شامل ۱۷ زن و ۲۱ مرد بوده است و همچنان که شاهد هستیم این آمار بصورت روزانه در حال افزایش است و جمهوری اسلامی ایران هیچگونه راهکار پیشگیرانه و کارشناسانه در این زمینه ارایه نکرده و چه بسا خود عامل اصلی بروز اینگونه اتفاقات میباشد چراکه اکثر اختلافات خانوادگی ناشی از بیکاری، فقر، اعتیاد و مسایل روحی روانی فردی و اجتماعی میباشد که در کشور ایران و شرق کوردستان به وفور یافت میشود که درنهایت منجر به خودکشی و یا قتل افراد میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان