اذیت و آزار شهروندان “ثلاث باوه جانی” در شرق کوردستان

توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز ۲۷ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، نیروهای وابسته به سپاه پاسداران، ساکنین روستای “بانی نار” از توابع دهستان خانه شور(آشور) بخش مرکزی ثلاث باوه جانی در شرق کوردستان را مورد حمله قرار دادند و باعث اذیت و آزار مردمان این روستا شدند.

در ادامه گزارش آمده است که روستاییان این منطقه از سوی این نیروها تهدید شده اند که حق چرانیدن دامهایشان را در منطقه سردسیری “هوکانی” ندارند و موجب رعب و وحشت اهالی منطقه و ساکنین روستای نامبرده شده اند.

لازم به گفتن است که حدود ۵۰ خانوار در این این روستا زندگی میکنند که شغل اکثر آنها بعلت بیکاری و نبود شغل، کولبری میباشد و طبق اظهار نظر یکی از اهالی روستا، کولبران حتی برای یکبار حق کولبری را از تعاونی دریافت نکرده اند. روستای “بانی نار” ثلاث باوه جانی از زمان روی کار آمدن دولت جمهوری اسلامی ایران همچنان از امکانات رفاهی، بهداشتی و حتی آب آشامیدنی سالم محروم بوده و نه تنها مسوولان هیچگونه اقدامی در جهت ساماندهی و رسیدگی به مشکلات این روستا نمیکنند بلکه نیروهای وابسته به دولت ایران اقدام به اذیت و آزار ساکنین روستا و ایجاد ترس و وحشت در میان آنها میکنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان