توپباران مرکز شهر “عفرین” در غرب کوردستان توسط ارتش ترکیه

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، ارتش ترکیه در حملات جدید خود، مرکز شهر عفرین را توپباران کرد و طبق این خبر ۳ گلوله توپ به خانه های شهروندان این شهر اصابت کرده و خسارات سنگینی بهمراه داشت است.

ارتش ترکیه و گروههای تروریستی وابسته به آن، ساعت ۱۱ شب گذشته نیز از شهر “عزاز” در غرب کوردستان مرکز شهر عفرین را توپباران کرد و در نتیجه اتومبیل یکی از شهروندان مورد اصابت قرار گرفت و در آتش سوخت. لازم به گفتن است که در انجام اقدامات توپخانه ای ارتش ترکیه در غرب کوردستان، ضرر و زیان مالی فراوانی به شهروندان این مناطق وارد شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان