دو تن از شهروندان اهل شوش به حکم دادگاه انقلاب اهواز به زندان محکوم شدند

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، دادگاه انقلاب شهر اهواز دو شهروند عرب به نامهای سید مرتضی موسوی و جاسم چعب را به ترتیب به سه سال و نیم و پانزده سال زندان محکوم کردە است.

سیدمرتضی موسوی و جاسم چعب دو تن از اهالی محله احمدآباد شوش در بهمن ماه سال ۹۵ توسط نیروهای اطلاعاتی دستگیر شدند.

خبرگزاری هرانا در این بارە نوشتە است : این دو شهروند متهم به تیراندازی به یک حسینیه شده بودند و دوره بازجویی توام با بدرفتاری و شکنجه را در بازداشتگاه اطلاعات اهواز سپری کردند.

متهمان اتهامات وارده را در تمام مراحل بازجویی و دادرسی رد کردند با اینحال اواخر تیرماه سال جاری دادگاه انقلاب انقلاب حکم به محکومیت آنان داد.

آقای موسوی و چعب که به ترتیب متولد ١٣٧٠ و ١٣٧۴ هستند هم اکنون در زندان فجر دزفول به سر می برند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان