بازداشت رئیس مشترک کل د.ب.پ از سوی پلیس ترکیه

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کردستان: پلیس ترکیه با حمله به خانه‌ای در شهر آدانا که محمد اسلان رییس‌مشترک کل د.ب.پ به‌صورت میهمان در آن حضور داشت، وی را بازداشت و به اداره پلیس منتقل نمود.

گفته می‌شود که دادستان شهر سِرت در شمال کردستان این دستور را غیابی و بدون اطلاع قبلی صادر کرده است. هنوز از جزئیات پرونده و علت شکایت دادستان سرت از این مسئول حزب مناطق دمکراتیک، خبری در دست نیست.

دیگر رییس‌مشترک د.ب.پ صباحت تونجل نیز سال گذشته بازداشت و روانه زندان شد. بعد از کوتای نمایشی اردوغان در سال۲۰۱۶ و همچنین برگزاری همه پرسی برای تغییرات قانون اساسی و افزایش دستورات ریاست جمهوری در ترکیه، ارتش و پلیس به شیوه سیستماتیک و تند و خشونت آمیزی اقدام به بازداشت و زندانی و سرکوب مخالفان حکومتی کرده اند.

در طول یک سال اخیر صدها تن از سران احزاب و جریانات سیاسی و فعالین حقوق بشر و اللخصوص روزنامه نگاران از سوی نهادهای امنیتی ترکیه بازداشت و زندانی شده اند. سازمان حقوق بشر جهانی و نهادهای مرتبط و بخصوص امنستى انترناسیونال حکومت اردوغان را به نقض اشکارای حقوق بشر متهم کرده و خواستار پایان بخشیدن به نظام پلیسی در ترکیه شده اند.

جمعیت حقوق بشر کردستان