کولبرکورد در منطقه “شنو” در شرق کوردستان به قتل رسید

کولبرکورد در منطقه “شنو” در شرق کوردستان به قتل رسید

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، امروز جمعه ۲۰ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، یک کولبر دیگر بنام “عزالدین خالدی” در “شنو” مرز میان شرق کوردستان و جنوب کوردستان مورد هدف تیراندازی مستقیم نیروهای جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و جانش را از دست داد.
طبق خبر رسیده که سایت کولبر نیوز تایید کرده است، این اتفاق نیز همانند سایر رویدادهای دیگر بدون هشدار قبلی بوده است.

همچنین براساس گزارشی دیگر امروز کولبری بنام “لقمان حکیمی” اهل شهرستان مریوان که به کوهستانهای اطراف رفته بود بعلت انفجار مین از ناحیه سر و صورت و دست که منجر به قطع چند انگشت نامبرده شده به سختی مجروح و تاکنون در بیمارستان بسر میبرد.

لازم به گفتن است که این مسایل ناگوار در کوردستان به امری عادی مبدل شده و از دیدگاه جامعه خطر جدی محسوب نمیشود و جمهوری اسلامی ایران به گونه ای جامعه کوردستان را آزار داده که چنین پدیده هایی(قتل کولبران و کاسبکاران) در انظار عمومی به امری عادی و روزانه تبدیل گشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان