بازداشت ۲۰ کولبر در شهرستان “سردشت” و تحویل به دادگاه انقلاب

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، در مورخه ۱۷ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، حداقل ۲۰ کولبر کورد در روستای “دوله بی” از توابع شهر سردشت در شرق کوردستان از سوی نیروهای انتظامی بازداشت و به دادگاه انقلاب سردشت تحویل داده شدند.
طبق خبر رسیده از یک منبع آگاه در این زمینه روشن نموده که نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اموال کولبران را مصاره کرده و خودشان را با خود بردند و همچنین اعلام نموده که هر کدام از این کولبران توسط دادگاه مبلغ ۵۰۰۰۰۰ تومان جریمه شده و از آنها تعهد گرفتند که از این ببعد نزدیک مرز تردد نکنند.

لازم به گفتن است که این تراژدی سر دراز دارد و و هر روز از سوی جمهوری اسلامی ایران جدای از به قتل رساندن و زخمی کردن کولبران و حیوانات بارکش آنها، اموالشان را مصادره و حتی جریمه میشوند و این درحالیست که این قشر ضعیف و ندار تمامی خطرات و سختیهای این راه را به جان میخرند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان