درخواست دوباره وکیل های عبدالله اوجالان برای دیدار با او در دادگاه بورسا،

در پی گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ،وکیل های عبدالله اوجالان، شخصیت شناخته شده ویکی از رهبرهای ملت کوردستان که در ترکیه زندانی است یک بار دیگر به منظور دیدار با نامبرده، از دادگاه بورسا درخواست مجوز کردند.

وکیل های اوجالان از سال ۲۰۱۱ تا امروز، ۶۷۸ بار از دادگاه بورسا درخواست مجوز کرده‌اند که به جزیره امرالی بروند تابا موکل شان دیدار کنند.
لازم به ذکر است که تمام درخواست های وکیل های اوجالان، به بهانه های مختلف همچون مسائل امنیتی، خرابی کشتی ویا باید کشتی تعمیر شود، رد می شود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان