پس از حمله علیه آیین یاری(یارسان) اینبار گورستان مسیحیان کرمانشان در شرق کوردستان بسته شد

براساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، به دستور شهرداری “کرمانشان” گورستان مسیحیان این شهر بسته شده و اجازه ورود به گورستان و اجرای مراسم برای امواتشان ممنوع شده است.

یکی از منابع در شهر کرماشان به جمعیت حقوق بشر کوردستان اعلام کرد که در پی صادر شدن این دستور تعدادی از مسیحیان این شهر و شهرهای دیگر معترض شده و تاکنون هیچ نهاد دولتی جوابگوی این اعتراضات نبوده است.
لازم به گفتن است که بخش وسیعی از این گورستان در سالهای گذشته از سوی شهرداری به بهانه های مختلف تخریب شده و به جای آن پایگاه سربازی احداث شده و اکنون نیز درصدد تخریب کلی این گورستان میباشند.
گورستان مسیحیان کرماشان چندین بار به شیوه های گوناگون توسط عوامل وابسته به سپاه پاسداران و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد هجوم واقع شده و سنگ قبرها را شکسته و حتی مردم محلی اطراف این مزارگاه زباله های خود را در این محل میاندازند و این در حالیست که اعتراض جمعیت مسیحیان کرماشان و سایر مسیحیان ایران را بهمراه داشته است.
در همین رابطه بایستی به این نکته اشاره شود که شهر کرماشان در شرق کوردستان دارای آیینهای زیادی از جمله مسلمان، مسیحی، یارسان، زرتشتی و بهایی میباشد که در کنار هم زندگی میکنند اما پس از روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران بخش وسیعی از اقلیتهای دینی که کورد بودند تحت فشار، تهدید و بی احترامی از سوی نهادها و مراکز امنیتی دولتی بناچار کشور را ترک کرده و به کشورهای اروپایی مهاجرت کرده اند و آنهایی که مانده اند اجازه هیچگونه فعالیت و مراسم آیینی را ندارند و مدام تحت نظر و کنترل قرار داشته و از تمامی حقوق قانونی، سیاسی و انسانی محروم گشته اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان