دولت ترکیه حدفاصل شمال و شرق کوردستان را دیوار میکشد

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، دولت ترکیه اقدام به دیوارکشی به ارتفاع ۳ و پهنای ۲ متر در مقیاسی طولانی در حدفاصل مرز ساختگی شمال و شرق کوردستان نموده است.

استاندار “آگری” روز ۱۸ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی همراه با مسوولان بلند پایه امنیتی دولت ترکیه از این مکان دیدن کردند و بصورت رسمی پروژه ساخت دیوار را آغاز نموده و اعلام شده که به درازای مرز میان شرق و شمال کوردستان این دیوار مسقر میشود.

دیوار کشی میان دو کشور ایران و ترکیه زمانی اتفاق میفتد که کشورهای اروپایی و دنیای امروزی مرزبندیهای خود را کنار گذاشته و جدا کردن انسانها و نژاد پرستی در این کشورها به حداقل رسیده است.
دیوارکشی جدای از شرمساری برای انسانیت در روزگار کنونی، بر طبیعت و جانداران این مناطق تاثیر گذار خواهد بود.
مشخص است که ساخت دیوار حایل میان شمال و شرق کوردستان با توافق دو کشور ایران و ترکیه صورت گرفته و دولت ترکیه به همین سبب اقدام به اینکار کرده است.

لازم به گفتن است که کوردستان اولین بار در سال ۱۵۱۴ میلادی و پس از شکست صفویان به دست عثمانیها، در چالدران به دو قسمت تقسیم شد اما با شروع جنگهای صفویان و عثمانیان که قریب به ۱۵۰ سال بطول انجامید، سرانجام در سال ۱۶۳۹ میلادی در توافقی که به “زهاو یا قصر شیرین”معروف است، بصورت رسمی مرزبندی میان عثمانیها و صفویها مشخص گردید هر چند در شورش احسان نوری پاشا، دولت ایران برای کمک به ترکها از برخی مناطق مثل “قره سو” و “آرارات کوچک” چشم پوشی کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان