زندانى كردن زنى ٥٣ ساله توسط ارتش تركيه

ارتش تركيه با حمله به منزل شهروندان ” باف ” شهرك ” هزخ” ٢ نفر را بازداشت و همچنين حكم به زندانى كردن زنى ٥٣ ساله را صادر كردند.

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، ارتش تركيه با يورش به منازل شهروندان “باف” شهرك “هزخ ” از توابع شرناخ در شمال كوردستان ، دو نفر به نامهاى ” دليل دوغان ” و ” سليمان سونا” را بدون انتشار دليل دستگيرى ، انها را بازداشت كرد.

يك زن ٥٣ ساله به نام ” عايشه هرز ” مدتى پيش در مركز شهر بازداشت شده بود بعداً با دادن وثيقه آزاد شد ، ولى امروز قاضى به بهانه عضويت و تبليغ در سازمان ممنوعه ، حكم به حبس او داد و وى را روانه زندان كرد.
اين در حاليست كه ، سازمانهاى بين المللي و اتحاديه اروپا دولت تركيه به دليل اين اقدامات همواره محكوم ميكنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان