جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

گزارشات کارگری ،جمعه ۱۴ اسفند ۱۳۹۴در شرق کوردستان

ایلام – تجمع اعتراضی جمعی از نیروهای شرکتی اداره برق در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماه گذشته و عیدی مقابل درب اتاق مسئول مالی این اداره واقع در بلوار مدرس ایلام تجمع کردند.

پاوه – تجمع اعتراضی جمعی از پرسنل بهداشت در اعتراض به پرداخت نشدن کارانه‌ی و اضافه کاری ماه قبل مقابل اتاق مسؤل شبکه بهداشت برگزار شد.

کرمانشاه – تجمع جمعی از کارگران و کارکنان شرکت پژهان گستر بیستون در اعتراض به پرداخت نشدن چهار ماه حقوق مقابل این شرکت برگزار شد.

کرمانشاه – تجمع اعتراضی جمعی از مراجعین درمانگاه موسوم به شهید رستمی شهرک ظفر در اعتراض به ندادن دفترچه تأمین اجتماعی در مقابل اتاق رئیس این درمانگاه برگزار شد.

به گزارش رسیده روز یازەهم اسفند ماە  کارگری به نام ناصح در حین کار در پارکینگ احداثی شهرداری سنندج از آسانسور سقوط کرده و متاسفانه جان باخت. لازم به توضیح است نامبرده ٣٠ ساله سن داشته و متآهل و دارای یک فرزند می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان در راستای نشر خبرهای اعتراضات و وضعیت کارگران در شرق کوردستان در صورت رسیدن اخبار  اقدام به نشر روزانه اخبار صنف کارگر می نماید.

جمعیت حقوق بشر کردستان

20140304

Related posts

خودکشی ۲ نفر در منطقه “چهل چشمه” دیواندره در شرق کوردستان ظرف مدت يك هفته

قتل عام شنگال، قتل عام هویت و موجودیت ملت کورد بود

سرپل ذهاو؛ آتش سوزی کانکسهای زلزلەزدگان دوکشته و یک زخمی به دنبال داشت