تبعيض همه جانبه درشهرهای شرق کوردستان

بنا به گزارشی کوتاه و اجمالی از جمعيت حقوق بشر كردستان ، تبعيض اعمال شده در شهرهاى شرق کوردستان نه تنها در افزايش بيكارى و اعدام و كشتن كولبرها و انفجار مينها و قربانى شدن مردم و در کل امنیتی جلوه دادن کوردستان وجود دارد ، بلكه در امكانات تفريحى نيز بارز و آشكاراست.

از مثالهاى موجود شهر سنه با جمعيتى حدود ۴۱۴،۰۰۰ نفر و مركز استان كردستان است كه فاقد شهر بازى است. نمونه ديگر شهر مهاباد با جمعيت ١٤٧،٢٣٨ نفر و فقدان سينما ميباشد اين در حاليست كه مهاباد قبل از انقلاب و حدود ٤٠ سال قبل دو سينما داشته است، شهر بازى مهاباد نيز بدليل استاندارد نبودن سالها قبل فرو ريخته و تعداد فراوانى كشته از خود بجا گذاشته منجر به بسته شدن گرديد.

شهرستان سقز هم سرنوشت سینماهایش همچون مهاباد است .

فقدان سينما در شهر ايوان مثال ديگرى است كه در دومين شهرستان پرجمعيت استان ايلام با جمعيتى حدود ٧٠،٠٠٠ و بيشترين آمار بيكارى كه قبل از انقلاب بعلت باغات فراوان و حاصلخيزى و بيشترين ميزان سفره هاى آب زيرزمينى، باغ” شاه” نام داشته اما اكنون بعلت زدن چاه عميق براى استفاده پتروشيمى ايلام و برنامه ريزى غلط تمام سفره هاى آب زيرزمينى اين شهرستان خشك شده و از باغات حاصلخيز قبليش خبرى نيست.

اين شهرستان با ترکیب ١٠٠٪‏ كردنشينى و ٩٥٪‏ باسواد و كمترين بودجه در اين شهرستان بيشترين ميزان خودكشى در ايران را دارد يعنى حدود ١/٣ مردگان با انجام خودكشى جانشان را از دست داده اند. نكته عجيب اين كه تا سال گذشته در تمام استان ايلام كه محرومترين استان كشور است سينمايى وجود نداشت و تنها سينماى ايلام به پاركينگ تبديل شده و امسال جديداً سينما فرهنگ افتتاح گرديده است. وسايل شهر بازى ايلام استاندارد نبوده و حدود يك ماه پيش دچار حادثه گرديده است. اين گوشه ای از تبعيضات در امكانات تفريحى شرق كردستان مى باشد. جمعيت حقوق بشر كردستان