جادەهای شرق کوردستان همچنان مرکز حوادث رانندگی‌اند و خسارت وارده به مردم و طبیعت روزانه در حال افزایش است

 طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان ؛ صبح امروز یک تانکر نفتکش در مسیر مریوان سنه واژگون شد.
این حادثه تلفات جانی نداشته است اما نفت خام این تانکر در زمین‌های اطراف ریخته شده است . واژگونی تانکرهای نفت در جاده مریوان-سنه به امری روزمره تبدیل شده است و در یکی دو سال اخیر تانکرهای نفت بارها در این مسیر حادثه آفریده‌اند.
در بسیاری موارد تصادف و ایجاد حریق، موجب کشته شدن تعدادی از شهروندان شده است. عدم پاکسازی منطقه تصادف از مواد نفتی ریخته شده، تاکنون خسارات جدی‌ای را به محیط زیست این مسیر وارد آورده است.
مسیر مریوان به سنه،‌ پس از سال ۲۰۰۳ به مسیر اصلی ارتباطی انتقال نفت باشور کردستان به بنادر جنوبی ایران تبدیل شده است. و این در حالی است که جاده‌ها و راههای اصلی ارتباطی شهرها در شرق کوردستان چنین وضعیتی را داشته و با توجه به سود هنگفت اقتصادی حاصل از مسیر ترانزیتی در این راهها اما هیچ گونه هزینه‌ی از سوی جمهوری اسلامی جهت بازسازی این راهها اختصاص داده نمی‌شود . جمعیت حقوق بشر کوردستان