قتل کاسبکار کورد اهل شهرستان “پاوه” در شرق کوردستان

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، ساعت ۹ امشب ۱۶ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی کاسبکار کورد به نام “محمد باقر قیطولی” مورد هدف تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و به قتل رسید.

طبق خبر رسیده، نامبرده اهل شهرستان پاوه و ساکن “ثلاث باوه جانی” و راننده ماشین وانت میباشد که به گمان اینکه حامل بار قاچاق بوده بدون اخطار قبلی مورد هدف تیراندازی مستقیم قرار گرفته و در دم جانش را از دست داده است.
لازم به گفتن است که کولبران و کاسبکاران در نقاط مختلف مورد حمله و یورش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قرار گرفته و از راه به قتل رساندن این افراد در پیشبرد هدفهای آزمایشی تیراندازی بهره میگیرند و این در حالیست که حتی در داخل شهرها نیز هرگاه به کسی یا ماشینی مشکوک شوند، بدون اخطار قبلی آنها را به رگبار بسته و به قتل میرسانند در حالیکه در بیشتر مواقع اثبات شده که مقتول دارای هیچگونه بار قاچاقی نبوده و از قاتل نیز هیچ بازخواستی نشده چراکه به دستور مسوولان بلند پایه نظام عمل کرده و فرمان آتش به اختیار که مستقیما توسط رهبر جمهوری اسلامی ایران صادر شده است چندین سال است که در شرق کوردستان به اجرا گذاشته شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان