اعدام یک زندانی در “خرم آباد” شرق کوردستان

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان, امروز ۱۴ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی یکی زندانی محبوس در زندان پارسیلون خرم آباد، اعدام شد. “حامد قاید رحمت” از متهمان جرایم مربوط به مواد مخدر که در روزهای گذشته به سلول انفرای جهت حکم اعدام منتقل شده بود امروز شنبه حکم اعدامش به اجرا درآمد.

لازم به یادآوریست که امروز همزمان در زندان مرکزی “اورمیه” در شرق کوردستان نیز ۲ زندانی دیگر به نامهای “سعید پورهرمزی” و “حسین شاهی” به اتهامات مواد مخدر اعدام شدند.

تداوم موج اعدامها به اتهامات گوناگون در سراسر ایران توسط جمهوری اسلامی در حالی اتفاق میفتد که در لایحه جدید مجلس که تقدیم قوه قضاییه کرده بودند خواستار پایان دادن به موج اعدامهای مربوط به جرایم مواد مخدر شده بودند واین در حالیست که قوه قضاییه اعتنایی به خواسته های نمایندگان قانونی مردم ندارد و هرروزه با افزایش اعدامهای شهروندان سیاسی و جرایم مواد مخدری مواجه هستیم.

جمعیت حقوق بشر کوردستان