خطر اعدام ۲ محبوس در زندان مرکزی شهر “اورمیه “

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، صبح امروز مورخه ۱۳ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، ۲ زندانی جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان مرکزی “اورمیه” منتقل شدند.

“حسین شاهی” و “سعید پورهرمزی” اسامی این دو نفر میباشد که پیشتر به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند و طبق گزارشات رسیده قرار است ظرف روزهای آتی حکمشان اجرایی شود.
لازم به گفتن است که مدتی پیش نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی ایران در لایحەای قانونی و در جهت کاهش اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر از قوه قضاییه خواسته بودند که اعدام بیشتر از ۵۰۰۰ زندانی را متوقف کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان