تحصن اعتراضى مقاومت در مقابل ناعدالتى نماينده هاى حزب دموكراتيك خلق ها وارد سومين روز خود شد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، تحصن مقاومت در مقابل بي دادگرى و ناعدالتى دولت تركيه ، حزب دموكراتيك خلق ها از روز ٢٥ ژوئيه در پارك ” اكين جرنى ” ” ئامد ” با شعار در برابر فاشيسم تسليم نخواهند شد تحصن خود را آغاز كردند و بعد از يك هفته تحصن در انجا به شهر استانبول منتقل شد.

به نقل از مركز خبرگزارى روز نيوز ، ديروز و شب گذشته ، سازمانهاى جامعه مدنى وهمچنين احزاب سياسي ، أشخاص آزادي خواه شمال كوردستان و تركيه به ديدار و ملاقات با اين ١٢ نماينده متحصن HDP رفتند.

به گفته ى اين ١٢ نماينده متحصن HDP ، عدالت و حقوق بشر از هر چيزى مهمتر است.
همچنين امروز ساعت ١١:٠٠ صبح نمايندگان HDP يك كنگره روزنامه نگارى در پارك ” يوگورتچووى ” إستانبول برگزار ميكنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان