عفو بين الملل از تشديد سركوب نقض حقوق بشر در ايران گزارشي منتشر كرد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، و به گزارش عفو بين الملل كه روز چهارشنبه ٢ أوت سال ٢٠١٧ منتشر كرد ، خبر از تشديد روز افزون نقض حقوق بشر در دوران رياست جمهورى روحانى داده و قوه قضائيه و دستگاههاى امنيتى جمهورى اسلامى از سال ٢٠١٣ ميلادى بدين سو سركوب مدافعان حقوق بشر در ايران را تشديد كرده اند.

به نقل از گزارش ، دولت روحانى در اين چهار سال گذشته اقدام مؤثرى براى توقف سركوب فعالان مدنى توسط دستگاههاى امنيتى و قضائيه انجام نداده و اميد به بهبودى در چهار سال آينده دولت روحانى دور از واقعيت است و همواره گزارش هاى مرتبط با نقض حقوق بشر را رد كرده و مدعى شده كه هيچ كس به خاطر آزادى بيان و تجمع بازداشت نمى شود.

در اين گزارش آمده است كه ، دستگاه قضائيه از چهار سال پيش تا كنون ، كنشگران و مدافعان حقوق بشر را با اتهامات اقدام عليه امنيت ملى و محاربه مواجه كرده و يا اين نوع فعاليتها را جنائي قلمداد كرده اند.

ضمناً در شرق كوردستان فعالين مدنى و حقوق بشرى را با اتهامات عضويت در احزاب سياسي و يا اتهامات ساختگى مواجه كرده ، كه بيشتر انها با احكام سنگين حبس أبد و يا اعدام روبرو كرده است.
به گفته ديتر كارگ ، كارشناس مسائل ايران سازمان عفو بين الملل در آلمان ، قربانيان اصلى اين سركوب وكلاى مدافع حقوق بشر ، اتحاديه ها ، أقليت هاى مذهبى و فعالين حقوق زن بوده اند. و براى اعتراف از بازداشتيها انها را تحت شكنجه و سوء رفتار واقع ميشوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان