جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

اعتصاب غذای ٥٣ تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان  رجایی شهر

پس از حمله ۸ مرداد ماه گارد ویژه زندانها  بە  زندانیان عقیدتی و سیاسی محبوس در سالن ۱۲ بند ۴ زندان رجایی‌شهر ، و انتقال جمعی این زندانیان به سالن ده، تمامی ۵۳ زندانی منتقل شده اعلام اعتصاب غذا کردند.

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است مسئولین زندان رجایی‌شهر علاوه بر این‌که از انتقال لوازم شخصی زندانیان از قبیل کتاب، لباس و وسایل پخت‌وپز را به این بند جلوگیری میمانید از دادن داروهای ضروری به زندانیان بیمار نیز ممانعت بە عمل اوردەاند.

همچنین امدە است کە از انتقال  یخچال‌ها، تلویزیون و مواد غذایی مصرفی زندانیان، نیز  توسط مسئولین زندان  به سالن ده ممانعت شدە است و بر اساس گفتەهای مامورین زندان مدیریت زندان  گفتە است کە زندانیان  میتوانند از جیره دولتی استفاده کنند و اجازە انتقال وسیل شخصی بە انها دادە نمیشود.

علاوه بر موارد مذکور، به علت عدم انتقال دستگاه‌های تصفیه آب و آب سردکن به این سالن، دسترسی زندانیان به آب کافی نیز محدود شده است.

در میان اعتصاب کنندەگان پیمان کوش‌باغی، سعید پورحیدر، حمید بابایی و عادل نعیمی  بە دلیل وضعیت جسمی نامنساب  پس از اعتصاب غذا به بهداری زندان اعزام شده‌اند.

همچنین  امدە است  کە زانیار و لقمان مرادی نیز از سوی مسئولان زندان، تحت فشار مضاعف برای پایان دادن به اعتصاب غذا قرار گرفتەاند.

زاندانیان اعتصابی بە مسئولین زندان اعلام کردەاند کە تا انتقال  مجدد انها بە سالن ١٢ بە اعتصاب غذای خود ادامە میدهند.

بر اساس اطلاعات بدست امدە سالن ده زندان رجایی‌شهر مجهز به چهل دوربین‌ مدار بسته و شصت و چهار سیستم شنود  میباشد و مسئولین زندان جهت کنترل کامل مکالمەهای بین زندانیان بیشتر زندانیان را بە این بند انتقال دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

اجراکردن حکم اعدام یک شهروند در زندان مرکزی کرج

Bilal Enferadi

بوکان؛ بازداشت یک شهروند دیگر

بازداشت یک شهروند کورد در لیلاخ