آتش سوزی در جنگلهای استان لورستان

طبق گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، آتش سوزی گسترده درختان بلوط در  شهرستان “چگنی” لورستان را در بر گرفته که تاکنون به دلیل کمبود امکانات و نیروی انسانی و هلیبرد  اطفاء حریق، خاموش کردن آتش با کندی صورت میگیرد.

آتش سوزی درختان بلوط که دیروز آغاز شد با همت نیروی های مردمی کنترل شد اما به دلیل وجود شرایط جوی و گرمای کم سابقه مجددا آتش سوزی صورت گرفت.

یک مقام محلی در شهرستان چگنی گفت: تاکنون تنها از توان خود شهرستان چگنی استفاده شده است و از مرکز استان یا سایر شهرستان های استان نیرو یا امکانات به منطقه اعزام نشده است و همچنین اظهار داشت که  گزارش دقیقی از میزان دقیق خسارات اعلام نشده است اما به دلیل حجم گسترده آتش سوزی بدون شک خسارات زیادی وارد شده است.

لازم به گفتن است که هرساله مناطق مختلف شرق کوردستان دچار آتش سوزیهای تعمدی میشود که به گفته منابع محلی توسط عوامل وابسته به جمهوری اسلامی ایران و در راستای سیاستهای غیر انسانی دولت صورت میگیرد و خسارات مالی و تخریبات گسترده محیط زیست انسانی و جانوری را بهمراه داشته که از جمله در سال گذشته در ۲۸ مورد آتش سوزی ۵۰۰ هکتار از مراتع و  جنگلهای گیلانغرب از بین رفت و به گفته منابع داخلی بیش از ۳۰ میلیارد ریال خسارت را به دنبال داشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان