تداوم آتش سوزيها در طبيعت زيباى “پاوه”و “جوانرود” در شرق کوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در آخرين گزارش از تداوم آتش سوزيها در شهرهاى پاوه و جوانرود، با وجود تلاش مردم محلى و فعالان زيست محيطى هنوز بعد از چهار روز  اين آتش سوزى مهار نشده و  درختان و زندگى جانوران اين منطقه در محاصره آتش سوزى قرار دارند.

به نقل از این خبر ، نيروهايي كه امروز ١٠ مرداد ماه ١٣٩٦ شمسي براى مهار آتش سوزى رفته اند با وجود اينكه خسته  هستند همچنان به مهار آتش سوزى ادامه داده و از مردم تقاضاى كمك و نيروى تازه نفس كرده اند.

لازم به ذكر است كه اين زنجيره آتش سوزيهاى گسترده در جنگلها و مراتع شرق كوردستان به سريال روزانه بدل شده و هر كسي در كوردستان مي داند كه اين كار غير انسانى و نابودى طبيعت توسط حكومت جمهورى اسلامى ايران صورت میگیرد و هرسال با شروع فصل  تابستان بحران بزرگ حریق جنگلها دامن گير طبيعت بکر شرق كوردستان میشود و مسئولين شهرى و ادارات ذيربط كه مسئول خاموش كردن اين آتش سوزيها هستند با كم اهميت نشاندادن این معضل هيچ كمكى به مردم محلى نمى كنند واین در حالیست که با بالگرد اطفاء حریق ميتوانند به نجات مردم منطقه و مراتع و جنگلهای محاصره در آتش اقدام کنند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان