آزادی فعال مدنی زن با قرار وثیقه در “سقز” شرق کوردستان

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، فاطمه الماسی معلم بازنشسته آموزش و پرورش شهر”سقز” در شرق کوردستان میباشد که مردادماه امسال توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از تفتیش منزل و وسایل شخصی ایشان, بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده بود.

خانم فاطمه الماسی تاکنون در چندین تجمع صنفی معلمان شرکت داشته است و حدود یک ماه قبل نیز به اداره اطلاعات شهرستان سقز احضار و مورد بازجویی قرار گرفته بود.
در ادامه گزارش آمده است که این معلم بازنشسته سقزی پس از گذشت ۵ روز از باداشتش با تودیع وثیقه ۲۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شده است.

لازم به یادآوریست که در همین چارچوب،زندانی اهل “سردشت” بنام “ابوبکر مولانیا” پس از گذشت حدودا ۲ ماه و نیم بیخبری و تحمل شکنجه های نیروهای اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهرستان”ماکو” مردادماه امسال از زندان آزاد گردید.

جمعیت حقوق بشر کوردستان