اطلاع رسانی و روشنگری در مورد اعدام زندانی کورد “فرهاد موسی زاده”

براساس پیگیریهای جمعیت حقوق بشر کوردستان در رابطه با گزارشی که ۴ مردادماه ۱۳۹۶ در پی اعدام ۳ زندانی به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در زندانهای مهاباد و اورمیه در شرق کوردستان که از سوی جمهوری اسلامی ایران منتشر شد.

پس از پیگیریهای منابع داخلی مشخص گردید که یکی از زندانیان اعدام شده بنام “فرهاد موسی زاده”، از اعضای خانواده ای سیاسی میباشد که خود ایشان نیز تحصیلکرده و دارای گرایشهای سیاسی بوده و به این علت که برادرش در یکی از احزاب کوردی حضور دارد،جمهوری اسلامی ایران در اقدامی برای نامبرده نقشه ای را طرح ریزی کرده و از طریق عوامل وابسته، مواد مخدر را در وسایل ایشان قرار داده و پس از آن سریع وی را بازداشت و حکم اعدام را تایید و به مرحله اجرا میگذارد.

لازم به گفتن است که جمهوری اسلامی ایران بصورت کاملا سیستماتیک و برنامه ریزی شده اعضا و فعالین سیاسی و مدنی را به دام انداخته و از طریق آلوده کردن آنها با مواد مخدر یا جاگذاری مواد در محل زندگی و وسایل آنها،این افراد را بازداشت و مفقود الاثرشان میکند و این درحالیست که خانواده هایی که گرایش ویا فعالیت سیاسی و مدنی دارند را از طریق آلوده کردن یکی از اعضای خانواده به مواد مخدر وابسته کرده تا بعنوان جاسوس از او استفاده کند و اطلاعاتی که در رابطه با خانواده اش میخواهد بدست آورده و از دیگر سو فرد آلوده به مواد نیز در قبال برآورده کردن شروط جمهوری اسلامی ایران، به مقدار مواد مخدر یا امتیازات دیگر دست میابد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان