اعتراض شهـروندان شهـرستان “جوانرود” به تخريب تپه باستانى الله اكبر

بر اساس خبر رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، مورخه ١٣٩٦/٠٥/٠٥ خورشيدى، در شهـرستان جوانرود از شرق كوردستان يك حركت اعتراضى از جانب ساكنان اين شهـرستان به دليل تخريب تپه الله اكبر كه در مجاورت شهر قرار دارد به انجام رسيد.

به نقل از گزارش ، مردم معترض جوانرود خواهـان متوقف شدن پروژه و دستور ساخت و ساز “پارك جنگلى” واقع در تپه الله اكبر شدند، انان با در دست داشتن پلاكاردهـايى كه در خصوص منابع طبيعى و جنگلهـا خطاب به دست اندركاران و مسئولان حكومتى بود كه بايد قاطعانه با تعدى به جنگلهـا با هـر بهـانه اى اعم از هـتل سازى ، جذب گردشگر و ساخت حوزه علميه برخورد كنند و از مسئولان و دستگاه هاى حكومتى جمهورى اسلامى خواهان توقف چنين پروژه اى شدند.

لازم به ذكر است كه ، اين زمين به وسعت ٤٤ هـكتار  و در مجاورت شهـرستان جوانرود بوده و جزء  منابع طبيعى مى باشد و در جهـت برقرارى زيست محيطى و اكو سيستمى نقش برجسته اى را ايفا مى نمايد، و تپه الله اكبر جزء از اثار تاريخى اين شهر ميباشد و از جانب افراد خاصى غصب گرديده  و براى ايجاد فضاى گردشگرى از ان بهـر ه گيرى مى نمايند، اما اين اقدام براى شهـروندان جوانرود قابل قبول نبوده و لذا حركات اعتراضى را به دنبال داشته است. حكومت جمهورى اسلامى ايران  در دخل و تصرف در حریم آثار تاریخی سبب قطع ارتباط حسی و ادراکی مردم با هویت فرهنگی و نابود کردن خاطره مشترک جمعی و تاریخی می شود

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان