انفجار مین در پیرانشهر یک زخمی برجای گذاشت

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  صبح روز جمعه ٦  مردادماه در مناطق مرزی شرق و جنوب کوردستان  در اطڕاف  تمرچین پیرانشهر بر اثر انفجار مین یک نفر پای خود را از دست داد.

در گزارش امدە است کە فرد مذبور یک جوان ٢٠ سالە میباشد  کە بە شغل کشاورزی مشغول است.

خرداد ماه امسال  نیز انفجار مین در اطراف  پیرانشهر باعث ایجاد خسارات جانی به یک شهروند پیرانشهری شده بود.

بنا بر گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان خطر انفجار مین در هفت‌صد و شش هزار و دویست و پنجاه هکتار از ارضی شرق کوردستان وجود دارد..

لازم بە یادآوری است کە باوجود اینکە سالانە تعداد زیادی از شهروندان در شرق کوردستان قربانی مین‌های بجای ماندە از جنگ ایران و عراق می‌شوند نیروهای امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در چند ماە گذشتە بە بهانەی حفظ امنیت ملی و جلوگیری از فعالیت احزاب سیاسی کوردستانی در شرق کوردستان در اوایل تابستان امسال در نوار مرزی شرق و جنوب کوردستان اقدام بە مین‌گذاری کردە است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان