تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران باعث سقوط و کشته شدن یک کولبر شد

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، مورخەی ۵ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی، یک کولبر کورد بعلت سقوط از بلندی جانش را از دست داد.

“محمد اسماعیل زاده” فرزند عمر، متاهل و دارای یک فرزند و اهل روستای “سیسیر” از توابع شهر سردشت در شرق کوردستان میباشد. نامبرده همراه با تعدادی دیگر از کولبران در کمین نیروهای جمهوری اسلامی میفتد و به علت تعقیب و تیراندازی این نیروها از بلندی سقوط میکند و بشدت زخمی شده و با توجه به شدت جراحات جانش را از دست میدهد.

طبق گفته یکی از منابع محلی، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بدون هیچگونه هشدار قبلی اقدام به تیراندازی بسوی کولبران کردەاند که کشتن شدن محمد اسماعیل زاده را بهمراه داشته است.

لازم به گفتن است که معضل بیکاری در مناطق مرزی شرق کوردستان باعث شده تا مردم منطقه برای بدست آوردن روزی خود به شغل کولبری روی آورده و چه بسا در این میان افراد معلول و دانشجوی دکترا نیز به چشم میخورند که بعلت سیاستهای امنیتی مقامات جمهوری اسلامی ایران، راهی غیر از بدست آوردن کمترین درآمد از این طریق برایشان باقی نمانده است.

جای بس تامل است که در مدت ۴ ماه گذشته سال جدید شمسی، تاکنون بیشتر از ۱۸ کولبر و کاسبکار کورد کشته یا زخمی شده اند و در همین مدت دهها رأس اسب این کاسبکاران توسط نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران کشته شده اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان