کشته شدن یک کولبر دیگر کورد توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است یک کولبر کورد اهل روستای  “بیتوش” از توابع شهرستان سردشت در شرق کوردستان بنام “کریم احمد خالە علی بیتوش”  روز سه‌شنبه سوم مردادماه ۱۳۹۶ شمسی در حوالی سردشت توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران مورد هدف تیراندازی قرار گرفت و جان خود را از دست داد.

در گزارش آمدە است که طبق گفتە کولبران، مأموران امنیتی جمهوری اسلامی ایران بدون اخطار قبلی این کولبر کورد را هدف قرار داده‌اند و وی به دلیل شدت جراحات ناشی از اصابت گلوله در دم جان باخته است.

شایان ذکر است کە نماینده شهرستانهای سردشت و پیرانشهر در مجلس جمهوری اسلامی ایران آمار کولبران فعالی کە بە شغل  کولبری مشغول هستند را ٦٨ هزار نفر اعلام کردە است.

همچنین لازم بە گفتن است کە  دستگاە تبلیغاتی جمهوری اسلامی ایران جهت سرپوش نهادن بر  کشتار کولبران،طرح بیمە کولبران را ارائە دادە است کە طبق گفتە کارشناسان و فعالان مدنی سیاستی در جهت فریب اذهان عمومی و کم رنگ نمودن معضل بیکاری خواندە میشود.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان