استان ایلام بالاترین امار خودکشی را خود اختصاص دادە است

استان ایلام یکی از استانهای شرق کوردستان بالاترین امار خودکشی را در سطح جغرافیای سیاسی ایران بە خود اختصاص دادە است.

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان بالا بودن آمار خودکشی در این استان، بهانه شدە است کە پژوهش‌های مختلف در این رابطه انجام شود و نتایج حاصل از آنها بیشتر بە مشکلات اقتصادی و بیکاری میان کسانی کە اقدام بە خودکشی کردەاند رانشان میدهد.

در همین رابطە یکی از روزنامەهای جمهوری اسلامی ایران نوشت کە استان ایلام رتبه  اول ایلام در خودکشی در ایران و خودسوزی در دنیا را دارد و سبب اجرای طرح پژوهشی «مکان‌یابی خودکشی در استان ایلام» در چند سال گذشته شده است. بر اساس نتایج حاصل از اجرای این طرح، بالاترین میزان خودکشی در شهرستان‌های ایوان و دره‌شهر و پایین‌ترین میزان در این استان هم در دهلران و مهران دیده شد. علی موسی‌نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام که از مجریان این طرح است در این باره گفتە است کە میانگین سن اقدام به خودکشی در استان ایلام ، ٢٥ سال است که البته در شهرستان‌های ایلام، ایوان و آبدانان، میانگین سنی جوانتر است. میانگین تحصیلات اقدام‌کنندگان هم افزایش یافته تا جایی که حتی دارندگان مدارک کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و حتی پزشکی هم سهم عمده‌ای از اقدام‌ها را به خود اختصاص می‌دهند.

لازم بە ذکر است کە در همین رابطە محمدرضا مروارید، استاندار انتسابی جمهوری اسلامی ایران برای استان ایلام نیز گفتە است کە ایلام بالاترین نرخ خودکشی را در کشور دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان