اعتصاب نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها-HDP در روز دوم

در پی گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، اعتصاب نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها در پارک اکین جرنی آمد با شعار “ما متوقف نمی شویم، متوقف می کنیم، فاشیزم را متوقف می کنیم” پا در روز دوم نهاد.

در پی گزارش پایگاه خبری روژنیوز، نیروهای پلیس ترک از دیروز پارک را محاصره کرده‌اند واز رفتن مردم پیش نمایندگان به منظور پیوستن به اعتصاب جلوگیری، وحتی از رساندن پتو برای خواب در شب گذشته جلوگیری کردند.
از طرف دیگر پلیس می کوشد تا مردمی را که در خارج از پارک برای پشتیبانی از نمایندگان جمع شده اند از محل دور کند.
نمایندگان حزب دموکراتیک خلق ها امروز صبح با طلوع خورشید کمی ورزش کردند وبا تمیز کردن پارک به اعتصاب خود ادامه دادند.
شهروندان معترض خارج از پارک میگویند که نه یک هفته، بلکه تا یکسال خارج از پارک میمانند وبه طرفداری از نمایندگان می‌پردازند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان