تداوم بازداشت ها در شمال كوردستان توسط دولت تركيه

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز ٢٥ ژوئيه سال ٢٠١٧ ميلادى ، نيروهاى پليس دولت تركيه با يورش به منزل ” موسا فاريسوغولارى ” در شهر ئامد از شمال كوردستان وى را بازداشت كردند.
به نقل از گزارش رسيده نامبرده رئيس مشترك مجلس كنگره خلق دمكرايت (kcd) مي باشد و پس از بازداشت به مركز امنيتى شهر ئامد منتقل شده است.
در يك گزارش ديگر ، امروز پليس دولت تركيه با حمله به منازل ٣ تن از اعضاى حزب مناطق دموكراتيك (DBP ) در شهر پرسوس از توابع استان رحا بازداشت و به مركز امنيتى منتقل شدند.
لازم به ذكر است كه ، با تمديد اعلام وضعيت فوق العاده در شمال كوردستان ، دولت تركيه با سياستهاى سركوب گرانه و نقض حقوق انسانى بيشتر مردم كورد و نهادهاى مدنى انها را تحت فشار ، شكنجه و بازداشت قرار مي دهد و پي از كودتاى ١٥ ژوئيه سال گذشته ده ها هزار نفر بازداشت و روانه زندان شده اند كه أكثريت انها را كوردها تشكيل مى دهند .
جمعيت حقوق بشر كوردستان