خودکشی در شهرستان “کامیاران”بعلت نامشخص

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان،روز مورخه ۱ مردادماه ۱۳۹۶ شمسی،مردی در سد زیویه شهرستان “کامیاران” غرق شده است.
“بهروز ندیمی” ۲۸ ساله فرزند حبیب،متاهل و اهل شهر کامیاران در شرق کوردستان میباشد که طبق گفته یکی از منابع آگاه،نامبرده قبل از غرق شدن با خانواده خود تماس گرفته و اطلاع داده که قصد دارد در سد ذکر شده خود را غرق کند و این درحالیست که تاکنون از علت و دلیل غرق شدن یا خودکشی اطلاعی در دست نمیباشد.
لازم به گفتن است که از ابتدای سال جدید شمسی(۹۶) تاکنون،در شرق کوردستان ۱۷ زن و ۲۰ مرد خودکشی کرده اند که از این میان ۵ دختر زیر ۱۸ سال وجود دارد. کارشناسان مشکلات اجتماعی،اقتصادی،نبود حقوق و آزادیهای فردی و موانع قانونی را از دلایل اصلی این خودکشیها میدانند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان