دو نفر مين روب در سقز بر اثر انفجار مين زخمى شدند

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز دوم مرداد ماه سال ١٣٩٦ شمسي ، دو نفر از پرسنل واحد پاكسازى گروه مين روبى با محفوظ نگه داشتن هويتشان در جريان فعاليت در پايگاه متروكه آلوده به مين در روستاى ” سرتكلتو” از بخش سرشيو سقز در شرق كوردستان از ناحيه دست و صورت به شدت صدمه ديدند و هر ٢ نفر در بيمارستان شهر سقز بسترى شده اند.

به نقل از گزارش ، پاكسازي پايگاه هاى متروكه آلوده به مين شهر سقز از سال ١٣٦٩ شروع شده ولى تاكنون حكومت جمهورى اسلامى خود را مسئول پاك كردن اين مين ها نشان نداده و هر سال بر آمار كشته و نقص عضو افزوده ميشود و در بهار امسال بر اثر انفجار مين در روستاى “جوشن “نزديك پايگاه “به رده قاورمه ” منجر به قطع پاى راست يك شهروند سقزى شد.

لازم به ذكر است كه ، شرق كوردستان و استان خوزستان بيش از چهار ميليون هكتار زمين آلوده به مين دارند و حكومت جمهورى اسلامى تا كنون برنامه اى مدون براى پاكسازى اين زمينهاى آلوده به مين نداشته است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان