توقيف اموال يك زندانى سياسى بر اساس رأى دادگاه انقلاب اسلامى شهـرستان “مهـاباد”در شرق کوردستان

بر طبق خبرى كه جمعيت حقوق بشر كوردستان دريافت نموده است،طى حكمى از سوى دادگاه انقلاب اسلامى مهـاباد،اموال يك زندانى سياسى به نام “خالق محمد زاده”به تصرف دولت درآمد.

جاى تأمل است كه خالق محمد زاده در تاريخ ١٣٨٢/٠٧/٢٣ خورشيدى توسط وزارت اطلاعات به اتهـام داشتن فعاليت سياسى و مدنى و ايجاد عدم امنيت به قصد براندازى حكومت جمهـورى اسلامى ايران بازداشت و تحت شكنجه روانى و جسمى قرار گرفته و سپس بعد از جراحات و آسيب هـاى وارده به بيمارستان منتقل گردید و بعد از سپرى شدن مدتى از بسترى بودن در بيمارستان، نامبرده با پرداخت ٨٦ ميليون تومان و ضمانت سند خانه خويش به طور موقت به مرخصى رفت. قابل ذكر است كه خالق محمد زاده در ايام بسترى و تحت معالجه بودن در بيمارستان موفق به فرار شده و به شهـر اربيل(هولیر) در جنوب كوردستان پناهـنده مى شود و در آنجا تحت معالجه و درمان قرار میگیرد.

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٣٩٦/٠٤/٢٨ خورشيدى به دستور رسمى دادگاه انقلاب اسلامى شهرستان مهاباد ،خانواده خالق محمد زاده احضار شدند و به آنها اعلام گردیده كه خالق به علت انجام دادن فعاليت هاى سياسى و ضد امنيتى بر عليه جمهورى اسلامى ايران در خارج از كشور، مال و اموالش توقیف میگردد.

خالق محمد زاده متولد ١٣٥٤ و كارمند موقت اداره كار و امور اجتماعى شهرستان مهاباد بود و در سال ١٣٨٢ از جانب وزارت اطلاعات دستگير گرديد و بعداً بر اساس مصوب دادگاه انقلاب اسلام شهرستان مهاباد به پرداخت وجهى به مبلغ ١٧ ميليون تومان جریمه محكوم گرديد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان