تداوم بازداشت أفراد خانواده حسين پناهى و آزادى يك نفراز آنان، به طور موقت

 در پى خبر دريافت شده توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان در تاريخ ١٣٩٦/٠٥/٠١ خورشيدى، زندانى سياسى كيوان حسين پناهـى به طور موقت از زندان آزاد گرديد.
در هـمين خبر امده كه احمد و زبير حسين پناهـى به زندان مركزى شهـر سنندج منتقل شدند اما از رامين حسين پناهـى كماكان هـيچ خبرى در دسترس نمى باشد.
هـمچنان دو عضو ديگر از هـمين خانواده به نامهـاى افشين و عباس حسين پناهـى در بازداشت وزارت اطلاعات به سر مى برند. بر اساس هـمين گزارش، در تاريخ ١٣٩٦/٠٤/٠٢ خورشيدى، طى حمله اى از جانب سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران به اتومبيل حامل رامين حسين پناهـى، ايشان مورد هـدف دو گلوله قرار گرفته، سپس بازداشت گرديده و با وجود نياز به بيمارستان در بازداشت و شرايط و مكان نامشخصى بسر مى برد. به دنبال اين رويداد، نيروهـاى امنيتى به بازداشت تعدادى از اعضاى خانواده حسين پناهـى به نامهـاى افشين، زبير، احمد و عباس و كيوان حسين پناهـى اقدام نمودند. اتهـامات اين افراد ارتباط با درگيرى تير ماه در سنندج است كه ميان يك سازمان كورد( كومله) با اعضاى سپاه پاسداران رخ داد.
بسيار بديهـى است، جمهـورى اسلامى ايران، طى سالهـاى حكومت خود هـمواره ملت كورد را در شرق كوردستان، به عناوين واهـى و غير واقعى مورد استثمار و سركوب قرار داده و اقدام به عملكردهـاى غير حقوق بشرى نموده است، كه اين اقدام كه شكنجه يك فرد زخمى و عدم انتقال وى به بيمارستان و فشار بيش از اندازه و دستگيرى افراد خانواده اش هـم از نوع اقدام سركوبگرانه آنان بر عليه ملت و به ويژه جوانان كورد مى باشد.
جمعيت حقوق بشر كوردستان