گزارشی از اعتراضات کارگری در شرق کوردستان ، ایلام ، کرماشان و سنندج

گزارشی از اعتراضات کارگری در شرق کوردستان ، ایلام ، کرماشان  و سنندج چهارشنبه ١٢ اسفند ماه سال ۱۳۹۴

به گزارش جمعیت حقوق بشرکوردستان:
در ایلام گروهی از کارکنان سازمان انتقال خون در اعتراض به پرداخت نشدن دوماه اضافه کار و عیدی در محل ساختمان سازمان انتقال خون تجمع کردند.

همچنین کسبە صنف لوازم خانگی در شهر ایلام،به اعمال مالیات سنگین برای این صنف معترض بوده،باوجود اعتراضات این صنف،مبالغ مالیات بدون تغییر ازسوی اداره دارایی تایید گردید. بدین جهت کسبه صنف لوازم خانگی،در محل اداره دارایی دست به تجمع زدند واعلام داشتند که قادر به پرداخت مالیات نیستند.ماموران دولت در اداره دارایی و مالیات به کسبه های معترض اخطار دادند کە  در صورت نپرداختن مالیاتهای تحمیلی اموالشان ضبط خواهد شد.

همزمان در شهرسنندج کارکنان شرکتی اداره آب و فاضلاب شهری در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق ماه گذشته خود در محل این اداره واقع در خیابان شبلی تجمع کردند. کە با برخورد نیروهای انتظامی امنیتی مواجە شده و مجبور بە ترک محل شدند.

کارگران خدمات شهری شهرداری سنندج در اعتراض به پرداخت نشدن سه ماه حقوق معوقه در مقابل شهرداری سنندج تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوقشان در اسرع وقت شدند.
در سنندج گروهی از خانواده‌های تحت پوشش ارگان موسوم به کمیته امداد خمینی برای پرداخت نشدن مقرریشان که مبلغ ناچیز صدهزار تومان در ماه است دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان اعلام کردند این مبلغ جوابگوی هزینه حداقلهای زندگیشان نیست.
درهمین حال در کرماشان کارگران و کارمندان شرکت تجهیز آوران طب در اعتراض به پرداخت نشدن سە ماه حق اضافه کار و  عیدی و حق سنواتشان در محل این شرکت در شهرک صنعتی بیستون تجمع کردند.

در همین حال گروهی از کارکنان اداره میراث فرهنگی در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه حقوق و عیدی، برای دومین بار در محل این اداره در بلوار موسوم به بهشتی، تجمع کردند و خواهان گرفتن مطالبات خود شدند.

گروهی از پرسنل قرارداد حجمی اداره دامپزشکی کرمانشاه در اعتراض به پرداخت نشدن حق سابقه و عیدی و نیز عدم تبدیل وضعیت شغلی خود در محل اداره دامپزشکی در خیابان بهشتی تجمع کردند.

لازم بە ذکر است کە روز دوشنبه  دهم اسفند ماە  یک کارگر در روستای درب چاه در استان لرستان بر اثر ریزش سنگ در یک معدن مجروح و پس از انتقال به بیمارستان جان باخت.

باتوجه به گزارش ماه فوریه سال 2016جمعیت حقوق بشر کوردستان در مورد نقض حقوق بشر ،که در بخشی از این گزارش به وضعیت ،حوادث، اخراج، اعتراضات و…کارگران پرداخته است .کارگران در شرق کوردستان ،از تمام زوایایی حقوقی در وضعیت نابسامانی قرار دارند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان
02/03/2016