وخيم تر شدن وضعيت درياچه اورميه از شرق كوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، وضعيت حوضه درياچه اورميه از شرق كوردستان نسبت به ماه مشابه تير ماه سال گذشته ٣٢ درصد منفى است و اين مسئله نشان دهنده شرايط نامطلوب اين درياچه است.

به نقل از گزارش رسيده و به گفته معاون وزير در أمور آب و آبفا در حكومت جمهورى اسلامى ايران ، حجم داخل آب درياچه اورميه پارسال ٢.٧٣ ميليارد متر مكعب بود و در حال حاضر به ٢.٣٣ ميليارد متر مكعب كاهش يافته است.
در گزارش ديگرى كه از جمعيت حقوق بشر كوردستان چندى پيش منتشر شد ، فعالين زيست محيطى و مردم محلى طى يك اعتراض مدنى از وخيم ترشدن درياچه نگرانى خود را با حمايت زنجير انسانى سازمان داده بودند كه با خشونت نيروهاى انتظامى جمهورى اسلامى ايران روبروشدند

لازم به ذكر است كه ، دریاچهٔ اورميه بزرگ‌ترین دریاچهٔ داخلی ایران و دومین دریاچهٔ بزرگ آب‌شور دنیا است. آب این دریاچه بسیار شور بوده و بیشتر از رودخانه‌های زرینه‌رود، سیمینه‌رود، تلخه رود، گادر، باراندوز، شهرچای، نازلو و زولا تغذیه می‌شود. ولى يكى از كارهاى به وخامت كشاندن اين درياچه احداث سدهاى بزرگ روى اين رودخانه ها و انتقال اب ان به شهرهاى مركزى ايران و ديگرى احداث بزرگراه غير استاندارد و غير كارشناسي بر روى درياچه ميباشد و در مدت ١٠ سال بيش از ٧٥ درصد از اب خود را از دست داده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان