ممنوعیت دوچرخه سواری زنان شهر”مریوان” در شرق کوردستان

بر اساس گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان و نقل از خبرگزاری فرات،نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در شهرستان مریوان امروز صبح ۲۹ تیرماه ۱۳۹۶ شمسی در مسیر دریاچه “زریبار” مانع دوچرخه سواری زنان شدند و ضمن بدرفتاری از سوی ماموران،چند عدد دوچرخه آنان را نیز همراه خود بردند.
لازم به گفتن است که در پی فتوای امام جماعت مریوان در رابطه با ممنوعیت دوچرخه سواری زنان، دادستان این شهر نیز هم رای با این فتوا بر حرام بودن دوچرخه سواری زنان تاکید کرده و آنرا خلاف شوءنات اخلاقی خواندند ، این در حالی بود که با واکنش و نارضایتی اقشار مختلف جامعه کوردستان و بخصوص زنان روبرو شد تا جاییکه صدور حکم ممنوعیت دوچرخه سواری زنان برای مدتی معلق گردید اما آنچنان که در گزارش آمده است امروز ماموران نیروی انتظامی مانع از اینکار شده و در پی نارضایتی زنان دوچرخه سوار اظهار داشتند که با دستور مستقیم دادستانی اقدام به اینکار میکنند.
جای بسی تامل است که علاوه بر توقیف دوچرخه ۵ نفر از زنان شهرستان مریوان توسط نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی ایران،در قبال پس دادن آن از صاحبان دوچرخه ها تعهد گرفته اند که دیگربار در اماکن عمومی حق دوچرخه سواری ندارند و در صورت مشاهده با آنها بشدت برخورد خواهد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان