تاراج منابع آبى شرق كوردستان به مناطق ايران

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، وزارت نيرو در جمهورى اسلامى ايران تصميم به انتقال آب سد آزاد شرق كوردستان به شهر همدان را دارد و این طرح در حال اجرايي شدن میباشد.

به نقل از گزارش عمليات اجرایی براى انتقال آب اين سد آغاز شده و طبق گفته هاى “بداغى” معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای همدان سد آزاد كوردستان جايگزينى مناسبی است براى سد تالوار و 63 میلیون مترمکعب آب از این سد به همدان منتقل می‌شود و در ادامه افزود که از 138 کیلومتر خط انتقال تالوار 122 کیلومتر اجرا شده است.
هر چند بر اساس گفته‌های علی‌محمد مرادی نماینده قروه و دهگلان در خصوص خروج آب سدهای کوردستان،ایشان در اسفند ماه سال گذشته اظهار داشت که بايد به سطح ميانگين كشورى ٤٧ درصدى زمينهاى كشاورزى آبى برسيم ولي با توجه به منابع سرشار آبى در شرق كوردستان ، استان سنه از نظر ميانگين زمينهاى كشاورزى آبى و به گفته مسؤولان جهاد کشاورزی استان سنه اولین استان دیم‌کار کشور است و با رقم 47 درصد زمین آبی فاصله بسیاری دارد .

لازم به ذكر است كه شرق كوردستان از لحاظ منابع آبى بسيار غنى بوده و با برخوردارى از زمينهاى حاصلخيز بستر بسيار مناسبى براى كشاورزى است ولى حكومت جمهورى اسلامى ايران با سياست امنيتى و غارت منابع زير زمينى،فقر و بيكارى را در شرق كوردستان گسترش داده است و با احداث پى در پي سد بر روى آبهاى جارى شرق كوردستان اقدام به انتقال آب اين سدها به ساير استانها نموده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان